Laboratoria współpracujące z Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym
 

Lista laboratoriów

Numer laboratorium Nazwa laboratorium Typ  Rodzaj  Adres Miejscowość
PL-LAB0046 Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie komercyjne mobilne CORE ul. Podchorążych 2 Kraków
PL-LAB0063 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie komercyjne CORE ul. Św. Filipa 17 Kraków
PL-LAB0179 Gimnazjum nr 16 w Krakowie edukacyjne CORE ul. Konarskiego 2 Kraków
PL-LAB0180 Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie edukacyjne CORE ul. Podchorążych 2 Kraków
PL-LAB0182 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu edukacyjne CORE ul. Zamenhofa 1 Nowy Sącz
PL-LAB0186 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie edukacyjne CORE os. Teatralne 33 Kraków
PL-LAB0188 Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie edukacyjne CORE ul. Wysłouchów 28 Kraków
PL-LAB0189 Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu edukacyjne CORE ul. Jagiełły 10 Oświęcim
PL-LAB0246 Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie komercyjne CORE ul. Mościckiego 27 Tarnów
PL-LAB0247 Zespół Szkół nr 1 w Krakowie komercyjne CORE ul. Ułanów 3 Kraków
PL-LAB0250 Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie edukacyjne CORE ul. Balicka 116 B Kraków
PL-LAB0251 Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie komercyjne CORE ul. Woynarowskiej 1 Chrzanów
PL-LAB0252 Małopolskie Centrum Współpracy, Edukacji i Doradztwa w Krakowie komercyjne mobilne CORE ul. Majowa 7 Kraków
PL-LAB0253 Gimnazjum nr 2 w Bielawie edukacyjne CORE ul. Parkowa 12 Bielawa
PL-LAB0275 Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius w Krakowie komercyjne mobilne CORE ul. Kochanowskiego 28/1 Kraków
PL-LAB0335 XII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krakowie edukacyjne CORE os. Kolorowe 29 A Kraków
PL-LAB0339 Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej edukacyjne CORE ul. Zaręby 22 Dąbrowa Tarnowska
PL-LAB0384 Zespół Szkół w Jerzmanowicach edukacyjne CORE Jerzmanowice 366 Jerzmanowice
PL-LAB0393 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie edukacyjne CORE ul. Na Błonie 15b Kraków
PL-LAB0401 Środowiskowy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej komercyjne CORE Skomielna Biała 13 Skomielna Biała
PL-LAB0498 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach edukacyjne CORE ul. 3 Maja 2 Niepołomice
PL-LAB0558 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie edukacyjne CORE ul. Szkolna 18 Ryczów
PL-LAB0574 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie edukacyjne CORE ul. Żabia 20 Kraków
PL-LAB0590 Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie edukacyjne CORE ul. Senatorska 35 Kraków
PL-LAB0606 Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu edukacyjne CORE ul. Kazimierza Wielkiego 11 Biecz
PL-LAB0621 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie edukacyjne CORE os. Słoneczne 12 Kraków
PL-LAB0660 AXON SYSTEM w Krakowie komercyjne CORE ul. Piłsudskiego 17/8 Kraków
PL-LAB0669 Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach edukacyjne CORE ul. Ignacego Paderewskiego 55 Kielce
PL-LAB0670 Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach komercyjne CORE ul. Ignacego Paderewskiego 55 Kielce
PL-LAB0679 II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu edukacyjne CORE ul. Żeromskiego 1 Olkusz
PL-LAB0776 Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu komercyjne CORE ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 Oświęcim
PL-LAB0786 Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie edukacyjne CORE ul. Podchorążych 2 Kraków
PL-LAB0789 Centrum Kształcenia na Odległość prowadzone przez Urząd Gminy Stryszowa zlokoalizowane w WTZ w Krzeszowie komercyjne CORE Kuków 157 Krzeszów
PL-LAB0831 Ośrodek Szkoleniowy przy firmie Boss Komputer w Limanowej komercyjne mobilne CORE ul. Rynek 15 Limanowa
PL-LAB0850 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie edukacyjne CORE ul. Dzielskiego 1 Kraków
PL-LAB0856 Szkoły Niepubliczne w Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach edukacyjne CORE ul. Ks. Skorupki 3 Miechów
PL-LAB0857 Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem edukacyjne CORE ul. Partyzantów 1/5 Zakopane
PL-LAB0863 Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie edukacyjne CORE os. Piastów 34 Kraków
PL-LAB0917 Systema Sp. z o.o. w Nowym Sączu komercyjne mobilne CORE ul. 1 maja 5 Nowy Sącz
PL-LAB0954 Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym edukacyjne CORE ul. ks. Bronisława Markiewicza 25b Miejsce Piastowe
PL-LAB0980 Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie edukacyjne CORE ul. Towarnickiego 3 Rzeszów
PL-LAB1021 Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie edukacyjne CORE ul. M. Kopernika 13 Skawina
PL-LAB1031 Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach edukacyjne CORE ul. 3 Maja 97 b Myślenice
PL-LAB1219 Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini komercyjne CORE ul. Gwarków 3 Trzebinia
PL-LAB1245 Centrum Kształcenia Dorosłych Maria Oczko w Kętach komercyjne CORE ul. Żwirki i Wigury 27 Kęty
PL-LAB1254 Gimnazjum w Koźmicach Wielkich edukacyjne CORE Koźmice Wielkie 605 Wieliczka
PL-LAB1304 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Krakowie edukacyjne CORE ul.Stradomska 10 Kraków
PL-LAB1356 Gimnazjum nr 22 w Krakowie edukacyjne CORE ul. Skwerowa 3 Kraków
PL-LAB1373 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie edukacyjne CORE ul. Dzielskiego 1 Kraków
PL-LAB1408 Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach komercyjne CORE ul. Spadzista 10 Wadowice
PL-LAB1412 Gimnazjum nr 3 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Myślenicach komercyjne CORE ul. Zdrojowa 16a Myślenice
PL-LAB1418 Zespół Szkół w Gdowie edukacyjne CORE Gdów 405 Gdów
PL-LAB1440 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach edukacyjne CORE ul. Szkolna 34 Sułkowice
PL-LAB1465 Małopolskie Centrum Edukacji w Rabce Zdroju komercyjne mobilne CORE ul. Podhalańska 4 Rabka Zdrój
PL-LAB1471 Politechnika Świętokrzyska-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach komercyjne mobilne CORE al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 Kielce
PL-LAB1504 HYBRYDA w Tarnowie komercyjne mobilne CORE ul. Rynek 22 Tarnów
PL-LAB1508 ISOFT Grzegorz Lasek w Rzeszowie komercyjne mobilne CORE ul. Sikorskiego 13 Rzeszów
PL-LAB1522 Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu komercyjne CORE ul. Limanowskiego 7 Nowy Sącz
PL-LAB1538 CERASUS Sp. z o.o. lab nr 1 w Stubnie komercyjne mobilne CORE Stubno 23 Stubno
PL-LAB1578 Systema Sp. z o.o. w Nowym Sączu komercyjne mobilne CORE ul. 1 maja 5 Nowy Sącz
PL-LAB1579 CERASUS Sp. z o.o. lab nr 2 w Stubnie komercyjne mobilne CORE Stubno 23 Stubno
PL-LAB1580 CERASUS Sp. z o.o. lab nr 3 w Stubnie komercyjne mobilne CORE Stubno 23 Stubno
PL-LAB1588 Gimnazjum nr 1 w Miechowie edukacyjne CORE os. Sikorskiego 15 b Miechów
PL-LAB1598 Niepubliczne Centrum Kształcenia w Bochni komercyjne CORE ul. Oracka 6 Bochnia
PL-LAB1609 Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie edukacyjne CORE Smęgorzów 225 Smęgorzów
PL-LAB1632 Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o. w Gorlicach komercyjne mobilne CORE ul. Łukasiewicza 8 Gorlice
PL-LAB1650 Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu komercyjne CORE ul. Jagiełły 10 Oświęcim
PL-LAB1692 Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu komercyjne mobilne CORE ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 Oświęcim
PL-LAB1698 Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Trzebini komercyjne CORE ul. Szkolna 3 Trzebinia
PL-LAB1710 Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi-Królowej w Dulowej edukacyjne CORE ul. Paderewskiego 65 Karniowice
PL-LAB1714 Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie edukacyjne CORE al. Mickiewicza 21 Kraków
PL-LAB1720 OPEN WORLD Sp. z o.o. edukacyjne CORE ul. Basztowa 17 Kraków
PL-LAB1734 TEB EDUKACJA Sp. z o.o. edukacyjne CORE ul. Szpitalna 38/5 Kraków
PL-LAB1763 Centrum Kształcenia Zawodowego i Informatycznego Champion Magdalena Maćkiewicz w Limanowej komercyjne mobilne CORE ul. Rynek 15 Limanowa
PL-LAB1788 KIRE – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie komercyjne mobilne CORE ul. Wielicka 57/34 Kraków
PL-LAB9001 Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś Computers w Krakowie CAD komercyjne CORE CAD ul. Stefana Batorego 1/3 Kraków
PL-LAB9002 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie CAD edukacyjne CORE CAD ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 Kraków
PL-LAB9004 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu CAD komercyjne CORE CAD ul. Zamenhofa 1 Nowy Sącz
PL-LAB9007 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Instytut Techniczny w Nowym Sączu CAD edukacyjne CORE CAD ul. Zamenhofa 1A Nowy Sącz
PL-LAB9011 PROCAD S.A. w Gdańsku CAD komercyjne CAD ul. Kartuska 215 Gdańsk
PL-LAB9015 Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś Computers DELL w Krakowie CAD komercyjne mobilne CORE CAD ul. Stefana Batorego 1/3 Kraków
PL-LAB9016 Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie CAD edukacyjne CORE CAD ul. Witosa 2 Szczucin
PL-LAB9023 Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach CAD edukacyjne CORE CAD ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18 Gorlice
PL-LAB9031 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie CAD edukacyjne CAD ul. Mickiewicza 8 Tarnów
PL-LAB9032 Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś Computers HP w Krakowie CAD komercyjne mobilne CORE CAD ul. Stefana Batorego 1/3 Kraków
PL-LAB9033 Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach CAD edukacyjne CORE CAD ul. 3 Maja 97 b Myślenice
PL-LAB9038 Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie CAD edukacyjne CORE CAD ul. Szujskiego 13 Tarnów
PL-LAB9047 Laboratorium Kompugraf w Krakowie CAD komercyjne mobilne CORE CAD ul. Kraszewskiego 36 Kraków
PL-LAB9048 Zespół Szkół w Dobczycach im. Ks. Józefa Tischnera CAD edukacyjne CORE CAD ul. Szkolna 20 a Dobczyce
PL-LAB9059 Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu CAD edukacyjne CORE CAD ul. Czarnieckiego 5/7 Grudziądz
PL-LAB9063 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach CAD edukacyjne CORE CAD ul. 11 Listopada 43 Gorlice
PL-LAB9070 ABCAD w Warszawie CAD komercyjne mobilne CAD ul. Domaniewska 37 Warszawa
PL-LAB9075 Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy Biś Computers HP2 w Krakowie CAD komercyjne mobilne CORE CAD ul. Stefana Batorego 1/3 Kraków
PL-LAB9076 Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu CAD edukacyjne CORE CAD ul. Jagiełły 10 Oświęcim

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー