PL-LAB0863

Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie

 

Numer sali: 42
Typ laboratorium: edukacyjne
Adres: os. Piastów 34; 31-624 Kraków
strona www: www.salezjanie.com
oprogamowanie: MS Office 2007
system: Windows 7